Ezotēriska informācija (oriģināltulkojumi) pārdomām par
Esību vispār un Tavu (manu) klātEsību tajā2012. gads - enerģētiska atzīme Zemes Pārejā no Vecā laikmeta enerģijām uz Jaunā laikmeta enerģijām
2012

Informatīvie materiāli

Ievads

Īsas un jaunākās ziņas

Informatīvie materiāli

 • "Minimums"
 • Ekhards Tolle. Tagadnes mirkļa "Šeit un Pašlaik" spēks
 • Kryona vēstījumi 1993-2010 īsumā
 • SERAPIS. Debesbraukšanas rokasgrāmata
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

  Kryona vēstījumi 1993-2010 īsumā

  Kryons caur Li Kerrollu, uc.
  Kas ir kas, darboties vai uzgaidīt un ja darboties, tad kā?   

  Tulkotāja ievads.

    Es šo informatīvo materiālu veidoju, lai paraudzītos uz Zemes notiekošo caur Kryona (noteikts smalko enerģiju kopums, kas sauc sevi par Magnētiskā dienesta Eņģeli) vēstījumos sniegto informāciju. Caurskatītie vairāki simti vēstījumu ir tikai daļa no visiem Kryona vēstījumiem, ir pienākuši laika periodā no 1993.g. – 2010.g. Šo informāciju ir praktiski neiespējami korekti sadalīt atsevišķās sadaļās, jo visas tēmas ir cieši savijušās vienā veselumā. Taču kaut kā ir jāsāk, tā kā Cilvēkam sākumā ir vieglāk uztvert informāciju saliktu pa kastītēm (lai arī, varbūt, tu teiksi, ka vajadzēja to vai to likt tajā nevis šajā kastītē) un pēc tam skatīt visu informāciju kopumā. Tāpēc es izveidoju vēstījumu atsevišķu fragmentu saīsinājumu kompilējumus atsevišķās informācijas jomās. Protams, šie oriģināltulkojumi no internetā brīvi pieejamajiem materiāliem (ne no .lv publicētajiem) ir mana materiālu interpretācija, vēl jo vairāk tāpēc, ka īsinot vēstījumu tekstu, man vajadzēja subjektīvi noteikt svarīgāko, tomēr es centos nesagrozīt Kryona vēstījumos izteikto jēgu. Informāciju es kompilēju tā, lai vēstījumu fragmenti papildinātu cits citu. Lai arī daudzas domas atkārtojas, tomēr uzskatu, ka tas tikai sekmēs vispārējo izpratni par vēstījumos teikto un pašlaik notiekošo. Ja arī kāds jēdziens „kastītē” nav izskaidrots, tad skaidrojums meklējams citā „kastītē”, ja arī tur nav, tad jāmeklē pašam.

    Lasi - uzzini Kryona mācības fragmentus (iegūtus galvenokārt caur vēstījumu saņēmēju – čenneleru Li Kerrolu) un, ja vien nepārdegs tavi ego drošinātāji, domā līdzi un ... dari ...

     Kāda tava atbildība to darot? Vispirms, atzīt galveno šeit izteikto, neticot tam, kurā „neskan patiesība” tavai sirdij. Izmanto izdevību, lai izveidotu savu realitātes izpratni, kas pamatojas uz tavu intelektu, apziņu un garīgo gudrību. Pie tam, iespējams, tu esi atnācis uz Zemi, lai piedalītos Jaunās Zemes – „Jaunās Jeruzalemes” celtniecībā.

    Kryona angliskajā weblapā (http://www.kryon.com/) redzams, ka šobrīd atsevišķi Kryona vēstījumi ir pārtulkoti 23 pasaules valodās, t.sk. arī latviski. Es latviskos Kryona tulkojumus neesmu lasījis, jo pārskatot E.Tolles „The Power of Now„ un V.Zelanda ”Transerfing reaļnosti” tulkojumus, es pārliecinājos, ka mana un tulkotāju šo grāmatu ezotēriskā izpratne dažkārt būtiski atšķiras, tāpēc es vairāk netērēju laiku, lai lasītu Kryonu latviski. Pie tam, līdz ar to es nevaru būt vainojams plaģiātismā.  


     Pielietotie saīsinājumi: K – Kryons; C - Cilvēks; 3-D-te – trīsdimensionalitāte (platums+garums+augstums); 4-D-te – četrdimensionalitāte (3-D-te + laiks); D-D-te – Daudzdimensionalitāte; DNS – DeziksiriboNukleīnSkābe (polinukleotīds, kas satur ģenētisko informāciju olbaltumvielu un RNS sintēzei. Gēns ir DNS ķēdītes posms.); DzL - Dzīves līgums (pirms konkrētā C-ka piedzimšanas uz Zemes viņam noteiktais izpildāmo mērķu kopums); GD - Gaismas darbinieks (savu apziņu pētījusī Cilvēciskā būtne, kas apzinājusies sevi kā Dievišķu daļiņu); StIz - starpizplatījums; Vu - viņš/viņa, tātad bezdzimuma C. (Angļu vārdu spēle: „Wo-man” nozīmē „Vu-vīrietis” vai lasot vārdu kopā „Woman” nozīmē „sieviete”. Līdzībās, vienkāršības dēļ, Vu tiek nosaukts par „viņš”.)

    Piebilde: pielietotā fragmentu numerācija ir tikai konkrēta Kryona vēstījuma šifrs un pasvītrotie vārdi ir konkrētā fragmenta atslēgas vārdi.


  Satura rādītājs

      Ievads
  1. Čennelings. Kryons
  2. Cilvēka izvēles brīvība, Dzīves jēga un Nodoms
  3. Cilvēka Dzīves līgums un atbildība par savu dzīvi
  4. Cilvēks Dzīvē ir tikai kā fiziska – bioloģiska būtne?
  5. Cilvēka Dvēsele
  6. Cilvēka D N S
  7. Cilvēka reinkarnācija. Nāve. Mājās aiz Aizsega
  8. D I E V S  un Reliģija
  9. Eņģeļi, Gari-Darbaudzinātāji, Skolotāji, ...
  10. Bērnu audzināšana, izglītība, slimības. Indigo
  11. Dziedniecība, slimības un Atjaunošanās
  12. Pārtika
  13. Zināšanas, zināšanu avoti. Skaidrojumi
  14. Šeit un Pašlaik
  15. Visums, Zeme. Citplanētieši. „Nedievišķā” dzīvība
  16. Zeme. Magnētiskais lauks. Režģi ...
  17. Zemes vēsture
  18. Ebreji
  19. Debesbraukšana un virzība uz to
  20. Ceļš uz Apgaismību - Gaismas darbinieks
  21. Zemes un Cilvēces apziņas Nobīde līdz 2012.g.
  22. Ko tagad darīt? Nobīde pēc 2012.g.
  0. DIŽAIS  PLĀNS

  nākamais

  Kontaktiespēja: gaisma12 at gaisma12 punkts lv
  Lapas izstrāde un uzturēšana: Julita Kluša, dziedava.lv, 2011.

  Kopš 31.07.2022. šajā lapā skatītāji (jeb atšķirīgi IP): 1858, skatījumu skaits: 16780