Ezotēriska informācija (oriģināltulkojumi) pārdomām par
Esību vispār un Tavu (manu) klātEsību tajā2012. gads - enerģētiska atzīme Zemes Pārejā no Vecā laikmeta enerģijām uz Jaunā laikmeta enerģijām
2012

Informatīvie materiāli

Ievads

Īsas un jaunākās ziņas

Informatīvie materiāli

 • "Minimums"
 • Ekhards Tolle. Tagadnes mirkļa "Šeit un Pašlaik" spēks
 • Kryona vēstījumi 1993-2010 īsumā
 • SERAPIS. Debesbraukšanas rokasgrāmata
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  Ekhards Tolle. Tagadnes mirkļa "Šeit un Pašlaik" spēks

  Apbalvota ar Kinder Spirit balvu kā 2001. gada labākā garīgā grāmata

  Tu šeit esi tāpēc, lai Visums īstenotu Dievišķo misiju – atvērtos. Lūk, cik tu vērtīgs!

  Satura rādītājs

                                          Tulkotāja priekšvārds

                                          M.Elina un R.E.DiKarlo priekšvārdi

  Ievads  “PatiESĪBAs”, kas atrodas tevī, atklāšanai

                                          Grāmatas pirmiemesls

                                          Grāmatas uzbūve

  1. Tu neesi tavs prāts

                                  1.1. Lielākais šķērlis ceļā uz apgaismību (apskaidrību)

                                  1.2. Kā atbrīvot sevi no sava prāta (no prāta gūsta)

                                  1.3. Apgaismība – atrašanās ārpus prāta (EGO)

                                  1.4. Emocijas – ķermeņa reakcija uz prāta darbību

  2. Apziņa. Kā atbrīvoties no sāpēm

                                  2.1. Neveido tagad vairāk sāpes

                                  2.2. Pagātnes sāpes. Atbrīvošanās no sāpju ķermeņa (sāpju pārveidošana)

                                  2.3. Kā prāts (EGO) identificē sevi ar sāpju ķermeni

                                  2.4. Baiļu izcelsmes pirmcēloņi

                                  2.5. Prāta (EGO) meklējumi pēc vienotības

  3. Iedziļinoties mūžīgajā mirklī “Šeit un Pašlaik”

                                  3.1. Nemeklē sevi savā prātā

                                  3.2. Izbeidz nopietni izturēties pret laiku - ilūziju (atbrīvojies no maldiem par laiku) – 20

                                  3.3. Pastāv (eksistē) tikai tas, kas atrodas mirklī “Šeit un Pašlaik” - 21

                                  3.4. Durvis uz garīgo attīstību

                                  3.5. Pieeja mirkļa “Šeit un Pašlaik” spēkam

                                  3.6. Atbrīvošanās no psiholoģiskā laika

                                  3.7. Psiholoģiskā laika bezjēdzība

                                  3.8. Dzīves negativitāte un ciešanas sakņojas laikā

                                  3.9. Kā atrast savu dzīvi pašreizējā dzīves situācijā

                                  3.10. Visas problēmas ir prāta radīta ilūzija

                                  3.11. Milzu lēciens apziņas evolūcijā

                                  3.12. Dzīvesprieks (ESĪBAS prieks)

  4. Prāta stratēģija, izvairoties no mirkļa “Šeit un Pašlaik”

                                  4.1. Tieksme neatrasties saiknē ar mirkli “Šeit un Pašlaik”

                                  4.2. Neapzināšanās – parastā un dziļā

                                  4.3. Ko viņi meklē ?

                                  4.4. Parastās neapzināšanās pārveidošana

                                  4.5. Atbrīvošanās no neapmierinātības

                                  4.6. Esi pilnībā vienmēr un visur

                                  4.7. Tava dzīves ceļojuma patiesā misija

                                  4.8. Pagātne nespēj izdzīvot, tev esot apzinātā klātESĪBĀ mirklī “Šeit un Pašlaik”

  5. KlātESĪBAs  stāvoklis jeb atrašanās mirklī “Šeit un Pašlaik”

                                  5.1. Tas nepavisam nav tā, kā tu to iedomājies

                                  5.2. Vārda “gaidīšana” ezotēriskā jēga

                                  5.3. Skaistums dzimst tavā klātESĪBĀ mirkļa “Šeit un Pašlaik” mierā un klusumā

                                  5.4. Tīrās apziņas realizēšanās, izpaušanās, apzināšanās

                                  5.5. Kristus: tavas Dievišķās klātESĪBAs mirklī “Šeit un Pašlaik” reālums

  6. Iekšējais ķermenis

                                  6.1. ESĪBA ir tavs patiesais “ES”

                                  6.2. Neiestrēgsti vārdu līmenī (palūkojies aiz vārdiem)

                                  6.3. Kā meklēt ceļu uz savu neredzamo un neiznīcināmo realitāti

                                  6.4. Kā savienoties ar iekšējā ķermeņa enerģētisko lauku

                                  6.5. Ķermeņa nozīmīgums apziņas pārveidošanā

                                  6.6. Sprediķis par ķermeni

                                  6.7. Kā balstīties uz savām dziļajām iekšējām saknēm

                                  6.8. Pirms ieej savā ķermenī, piedod

                                  6.9. Tava saistība ar NEIZPAUDUŠOS (nesaredzamo) dzīvi

                                  6.10. Kā palēnināt novecošanās procesu

                                  6.11. Kā nostiprināt tavu imūnsistēmu

                                  6.12. Ļauj elpai novest tevi ķermenī

                                  6.13. Kā radoši izmantot prātu

                                  6.14. Klausīšanās māksla

  7. Kanāli uz dzīves NEIZPAUDUŠOS aspektu

                                  7.1. Kā dziļi izjust savu ķermeni

                                  7.2. “Či” enerģijas avots

                                  7.3. Bezsapņu miegs

                                  7.4. Citi kanāli uz NEIZPAUDUŠOS

                                  7.5. Klusums

                                  7.6. Telpa (izplatījums)

                                  7.7. Telpas (izplatījuma) un laika patiesā daba (būtība)

                                  7.8. Apzinātā nāve

  8. Apskaidrotas attiecības

                                  8.1. Iekļūsti mirklī “Šeit un Pašlaik” no jebkurienes

                                  8.2. Attiecības “mīlestība – naids”

                                  8.3. Pieradums piesaistīties un pilnības meklēšana

                                  8.4. No pieraduma (piesaistes) uz apskaidrotām attiecībām

                                  8.5. Savstarpējās attiecības kā garīgā prakse

                                  8.6. Kāpēc sievietes ir tuvāk apskaidrībai (apgaismībai)

                                  8.7. Kā sievietei pārveidot savu sāpju ķermeni

                                  8.8. Pārtrauc attiecības ar sevi pašu

  9. Miers ir rodams aiz laimes un ciešanām

                                  9.1. Augstākais labums atrodas aiz labā un sliktā robežām

                                  9.2. Tavas dzīves drāmas izbeigšanās

                                  9.3. Dzīves nepastāvīgums un cikliskums

                                  9.4. Negativitātes izmantošana un atbrīvošanās no tās

                                  9.5. Līdzjušanas (žēlsirdības) daba (būtība)

                                  9.6. Ceļā uz citādu realitātes līmeni

  10. Piekāpšanās (samierināšanās) spēks

                                  10.1. Tagadnes mirkļa “Šeit un Pašlaik” pieņemšana (atzīšana)

                                  10.2. Kā pārvērst prāta enerģiju garīgajā enerģijā

                                  10.3. Kā piekāpties (samierināties) personīgajās attiecībās

                                  10.4. Kā pārveidot kaiti (slimību) apskaidrībā (apgaismībā)

                                  10.5. Kā piekāpties nelaimei

                                  10.6. Kā pārveidot ciešanas mierā

                                  10.7. Krusta ceļš

                                  10.8. Kā iegūt spēku (iespēju) izvēlēties

  nākamais

  Kontaktiespēja: gaisma12 at gaisma12 punkts lv
  Lapas izstrāde un uzturēšana: Julita Kluša, dziedava.lv, 2011.

  Kopš 31.07.2022. šajā lapā skatītāji (jeb atšķirīgi IP): 1631, skatījumu skaits: 14924